Hjem

BÅDEBYGGERIET


KYSTKULTURELT

STØTTEPUNKT


DYREBORG JOLLEN

SE HISTORIEN


 

Støt omdannelsen af Dyreborg Bådebyggeri via foreningsmedlemskab - kr. 100 årligt.

 

Tak til:

LAG-SØM - kr. 250.000

Nordea Fonden Kyst - kr. 375.000

Lokale- og Anlægsfonden - kr. 141.712

Øernes Kunstfond - kr. 100.000

Friluftsrådet - kr. 100.000

Landdistriktspuljen - kr. 250.000


FORMIDLINGS-LOKALE &

CAFÈEtablering af formidlingslokale for kystkulturhistorie og geologi, base for ture og udflugter i området. Foreningsdrevet café med råvarer fra lokale økologiske producenter. 

BLÅ AKTIVITETER FÆLLESBRO

SAUNA & SHELTERBase for kajakker, Stand Up Paddle Boards, snorkelpakker, krible-krableudstyr for børn.

40 meter aktivitetsbro for "Blå dannelse".

Sauna og shelter bag caféen.

Alle kan låne og prøve faciliteterne.


VÆRKSTED FOR KUNST & KREATIVITET

 

 

Der indrettes i åben forbindelse med caféen arbejdende værksted for kunst- og husflidsarbejde,

Kunstnere og kreative ildsjæle fra lokal-området inviteres som mentorer i workshops.

 

Vores tal:

9.000

 

Indbyggere på Horne Land og Faaborg

 

1216.712

 

I fondstilsagn

 

1.672.284

 

Samlet anlægsbudget i kroner

 

Projektbeskrivelse:

Danmark har 400 øer, mere end 7000 km kystlinje og ingen steder i landet er der mere end 50 km til kysten. Kysten, havet og havnene er således medbestemmende for mange danskeres overordnede selvforståelse, der kan omfatte begrebet kystkultur. Hverdagslivet langs kysten ændres markant i disse år, hvilket gælder også for Dyreborg, som tidligere var et isoleret landbrugs- og fiskerisamfund. Erhvervsbeskæftigelsen er i kraft af samfundsudviklingen langsomt falmet, men området har bevaret en stor del af sit oprindelige kystkulturmiljø og det er blevet et yndet udflugtsmål for lokalbefolkning og turister. Det nedlagte bådebyggeri ligger centralt placeret, mellem Dyreborg Havn og Ny Dyreborg og venter blot på at komme i spil i en nutidig identitetsskabende sammenhæng, som kan underbygge samspillet mellem kultursporene og det sociale liv på Horne Land. Vi har bl.a. fundet inspiration til udviklingsprojektet fra følgende kilder:

“Det frivillige arbejde for fællesskabets interesser er på retur. Vi stiller hellere op til eventprægede former for frivilligt arbejde. Udvikling og ikke afvikling af en stolt dansk tradition, som vil afhænge af, hvordan man håndterer det lokalt. Nogle steder vil det dø ud, andre steder vil det blomstre."

 

Fremtidsforsker, Anne-Marie Dahl

 

“Gamle strukturer forsvinder. Foreninger mister deres medlemsgrundlag og må reorganisere sig. Vi vil se en masse nye initiativer spire, der passer til i dag. Lykkes det at tilpasse sig vil foreningerne fortsat få gavn af de 42% af danskerne, der arbejder frivilligt." (2014)


Landdistriktsforsker, Egon Noe


“Dyrk de lokale potentialer der rammer både borgeren og turisten. Mix det lokale og turisten - moderne turister vil have autentiske oplevelser. Lav en strategi og hav mod til at prioritere."

 

 

 

Filantropidirektør, Anne Skovbro

 

Projekt "BÅDEBYGGERIET" tager udgangspunkt i overordnede målsætninger for Horne Land:

 

 

  • Bevaring og udvikling af værdifulde kulturmiljøer + kulinarisk turisme.
  • Underbygning af samspillet mellem kultursporene og det sociale liv.
  • Fokusering på bærende elementer for kystkulturen som identitetsskaber.
  • Formidling af lokalområdernes kulturhistorie.
  • Etablering af nye maritime fritidsfaciliteter/aktiviteter, ”Blå dannelse”.
  • Iscenesættelse af det lokale kreative og kunstneriske miljø.
  • Samskabelse til gavn for borgere og kommunens attraktionsværdi.
  • Styrkelse af tilbageværende institutioners eksistensgrundlag.
  • Jobskabelse samt afledte effekter i øget lokal samhandel.
  • Synergi- og netværksdannelse.

Find os

 

 

Dyreborgvej 51A - 5600 Faaborg

E-mail: fam.lysemose@gmail.com

Telefon: 51215566

 

Copyright © All Rights Reserved

Åbningstider

 

 

Mandag - torsdag:

Fredag - lørdag:

Søndag:

 

Quick Links

 

 

Hjem  | Om os

Aktiviteter  |  Menu

Indmelding-kontakt